Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

Vilkår for installasjon av varmepumpe

1. Inntil 4 meter rørstrekk (Inntil 5 meter dersom dette medfølger varmepumpens rørpakke).
2. Hulltaking i trevegg, inntil 30 cm veggtykkelse.
3. Enkel instruksjon i bruk av varmepumpen.
4. 50 km kjøreavstand fra utsalgssted. For lengre avstander gjelder egne satser, se separat prisliste.
5. Montering av varmepumpens innedel på innsiden av yttervegg.
6. Varmepumper krever jordet strømuttak. Enkelte varmepumper krever 16A. Dette er ikke inkludert i installasjonen, og må ordnes av kunden selv.
7. Montering av utedel krever 30 cm høyde. Utedelen må monteres mellom 30 cm og 120 cm over bakken.
8. Sørge for at varmepumpen er på plass før montøren ankommer. Utedel og innedel må monteres på steder hvor det er enkel adkomst og gode arbeidsmuligheter for montør – uten at montøren å må krype for eksempel under lav terrasse eller bruk av stige/stillas.

Avgift Følgende avgifter kan påløpe:

Reisetillegg per km utover 50 km fra butikken* 15 kr