Varmepumpe Montering

Installasjon av varmepumpe

Vi anbefaler at du får din varmepumpe installert av autorisert installatør, for at produsentens garantier skal gjelde. Med våre godkjente installatører er du i trygge hender, og vi garanterer en sikker og profesjonell installasjon.


 


Dette er inkludert i Basic installasjon av varmepumpe:

  • Installasjon av varmepumpens innedel
  • Installasjon av varmepumpens utedel (monteres på mur)
  • Inntil 4 meter rørstrekk
  • Hulltaking i trevegg, inntil 30 cm veggtykkelse
  • Enkel instruksjon i bruk av varmepumpen
  • 20 km kjøreavstand fra utsalgssted


Rørpakke som inneholder:

  • Signalkabel, rør og drensrør- 4 meter
  • Brakett
  • Vibrasjonsdempere

Betingelser for installasjon av varmepumpe

1. Det er garanti på produkt og montering. Det er kun gjeldene garanti på montering hvis dette er utført av autorisert installatør.

2. Byggteknisk informasjon for hulltagning og festepunkter må gis montør skriftlig om vi skal ta ansvar for følgeskader. Det tas ikke ansvar for konsekvenser av manglende byggteknisk kvalitet, eksempelvis dårlig limt/festet tapet, murpuss som løsner, dårlig feste i mur/treverk og lignende.

3. Avbestilling for montering må skje senest innen 48 timer før avtalt tid, ellers tilkommer avbestillingsgebyr.

Optiklima as fraskriver seg alt ansvar for eventuelle følgeskader som følge av montering av varmepumpen relatert til bygningsmessige svakheter og/eller manglende informasjon så som dårlig murpuss, sprø murstein, konflikt med røropplegg, og/eller elektriske installasjoner i eller på vegg og så videre.
Vi tar forbehold om at det finnes områder der vi ikke har tilgjengelige montører, kontakt ditt varehus for mer informasjon.

Vilkår for installasjon av varmepumpe

1. Inntil 4 meter rørstrekk (Inntil 5 meter dersom dette medfølger varmepumpens rørpakke).

2. Hulltaking i trevegg, inntil 30 cm veggtykkelse.

3. Enkel instruksjon i bruk av varmepumpen.

4. 20 km kjøreavstand fra utsalgssted. For lengre avstander gjelder egne satser, se separat prisliste.

5. Montering av varmepumpens innedel på innsiden av yttervegg.

6. Varmepumper krever jordet strømuttak. Enkelte varmepumper krever 16A. Dette er ikke inkludert i installasjonen, og må ordnes av kunden selv.

7. Montering av utedel krever 30 cm høyde. Utedelen må monteres mellom 30 cm og 50 cm over bakken.

8. Sørge for at varmepumpen er på plass før montøren ankommer. Utedel og innedel må monteres på steder hvor det er enkel adkomst og gode arbeidsmuligheter for montør - uten at montøren å må krype for eksempel under lav terrasse eller bruk av stige/stillas.